You are here

Picture of Admin User
Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 11:03 AM
 
: Preklad správy


Táto správa bola preložená do programu, bez revízie.

Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 04:31 PM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Re: Preklad správy


Táto správa bola preložená do programu bez hodnotenia.

Pôvodnú správu.

PREKLAD TEMA.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Monday, 19 September 2011, 10:00 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Re: Preklad správy.


---> Tento príspevok bol zaslaný, bez úpravy programu. Pôvodný text.

S výhradou: Re: Preklad textu.


Tento text bol preložený z komentáre.

Pôvodný text.
You are not logged in. (Login)