You are here

Picture of Admin User
Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 11:03 AM
 
: Traducció de missatges


Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió.

Missatge original.

Traduït tema.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 04:31 PM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Translation Message


Aquest missatge ha estat traduït per un programa sense revisió.

Missatge original.

TRADUCCIÓ DEL TEMA.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Monday, 19 September 2011, 10:00 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Missatge de traducció.


---> Aquest missatge es va enviar, sense programa d'edició. El text original.

Subjecte a: Re: traducció de text.


Aquest text ha estat traduït pels comentaris.

Text original.
You are not logged in. (Login)