You are here

Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Monday, 19 September 2011, 10:00 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Превод съобщение.


---> Това съобщение е бил командирован, без програма за редактиране. В оригиналния текст.

При спазване на: Re: превод на текст.


Този текст е преведена от коментари.

В оригиналния текст.
You are not logged in. (Login)