You are here

Picture of Admin User
Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 11:03 AM
 
: Mesazh Translation


Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim.

Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Wednesday, 31 August 2011, 04:31 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Translation Mesazh


Ky mesazh është përkthyer nga një program pa shqyrtim.

Mesazhi origjinal.

PËRKTHIMI I TEMA.
Picture of Admin User
Re: Translation Message
by Admin User - Monday, 19 September 2011, 10:00 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Mesazhi Translation.


---> Ky mesazh u shpall, pa editing program. Teksti origjinal.

Në varësi të: Re: përkthim të tekstit.


Ky tekst është përkthyer nga komentet.

Teksti origjinal.
You are not logged in. (Login)